"Мен Кыргызстанды өнүктүрөм" кызматтардын шарттарына колдонуучунун макулдашуу

1. Бул маалымат Макулдашуу (Макулдашуу) бир тараптан жана пайдалануучу тарабынан жер участогун башка сайтка МКө ортосундагы мамилелерди (мындан ары же башкаруу) жөнгө салат. Сайт массалык орто болуп саналат

Используя сайт, Вы соглашаетесь с условиями данного соглашения. Бул сайтты колдонуу менен, бул келишимдин шарттарына макул.                  Эгер сиз бул келишимдин шарттарына макул болсо, Сайтты колдонуу мүмкүн эмес! !

2.Келишимдин предмети

2.1 Башкаруу пайдалануучуга берет сайтында жайгаштырууга укуктуу төмөнкү маалыматтар көрсөтүлөт:

2.1.1 Текст маалымат

2.1.2 Видеоматериал

2.1.3 Фотоматериалы

2.1.4 Материалдарга шилтемелер башка сайттарга жайгаштырылган

3. Тараптардын укуктары жана милдеттери

3.1 Колдонуучу төмөнкүлөргө укугу бар:

3.1.1 Интернет маалымат алуу үчүн издөө

3.1.2 сайтында маалымат алуу

3.1.3 сайттын маалыматтарды иштеп чыгуу

3.1.4 мазмуну боюнча комментарий сайтында жайгашкан

3.1.5 өзгөртүү Өздүк маалымат Рейтинг

3.1.6 булагы менен башка сайттарга маалыматтарды көчүрүп

3.1.7 пайдалануучу жөнүндө ар кандай маалыматтарды жашыруу үчүн башкарууну талап кылат

3.1.8 жеке-жайлык максаттар үчүн маалымат сайтын колдонуу

3.2 Башкаруу укугуна ээ:

өз ыктыяры менен, түзүү, өзгөртүү зарылдыгы боюнча эрежелерди жокко чыгаруу

сайтында ар кандай маалыматтын жеткиликтүүлүгүн чектейт

3.3 Колдонуучу макул

3.3.1 көрсөтүлгөн маалыматтардын тактыгын камсыз кылуу

3.3.2 үчүнчү жактар тарабынан жетүү тартып жеке маалыматтардын сакталышын камсыз кылуу

3.3.3 каттоо учурунда берилген жеке маалыматтарды өзгөртүү

3.3.4 башка булактардан маалыматтарды көчүргөнгө болбойт

3.3.5 башка булактардан алынган маалыматтарды көчүрүп жатканда, жазуучу жөнүндө, анын курамы маалымат киргизүү

3.3.6 сайттын иштөө жөндөмдүүлүктөрүн бузганга болбойт

3.3.7 Сайттагы нече аккаунттарды түзүүгө болбойт, ээси бир эле адам болсо

3.3.8 башка колдонуучуларды калпга киргизүү багытталган иш-аракет жүргүзүү болбойт

3.3.9 үчүнчү жактарга каттоо/логин жана сырсөзүн колдонууга берүүгө болбойт,

3.3.10 Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларды кошпогондо, башка жактын атынан же ордуна каттаса болбойт

3.3.11 жарнама, эротикалык, порнографикалык же кордогон мазмуну менен ошондой эле тыюу салынган башка маалыматтар, ошондой эле турак жай же Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына карама-каршы пост жазса болбойт

3.3.13 Сайттын жана анын кызматтары менен технологиялар маалыматтарды чогултуу программаларды жана скипттерди колдонууга болбойт

3.4 Башкаруу умтулат:

3.5 Сайттын иштөө жөндөмдүүлүктөрүн сактоо

4. Тараптардын жоопкерчилиги

4.1 Башкаруу үчүнчү жактар тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтар үчүн эч кандай жоопкерчилик тартпайт

4.2 күчтүн учурунда (согуш, өзгөчө, кырсык жана сыяктуу. ж.) башкаруу маалыматтык-ресурстук Колдонуучу жана үзгүлтүксүз иштөөсүн тарабынан жайгаштырылган маалыматтын сакталышына кепилдик бербейт

5. Макулдашуунун шарттары

Ушул Макулдашуу ушул сайт ар кандай колдонуу үчүн күчүнө кирет. Келишим түбөлүккө күчүндө болот. Башкаруу бир тараптуу эле өзүнүн кароосу боюнча, бул макулдашууну өзгөртүү укугун өзүнө калтырат. Башкаруу Макулдашуунун бир өзгөрүү колдонуучуларды кабарлайт эмес.