Успешные проекты
по всему Кыргызстану

Video

about company

173

Долбоорлор

110

Proposals

43

Business

Коопсуз колунда акча салууга.

Бизнес акча алган сайт, ишкерлер ишенимдүү долбоорлор бар.

5.3 Billion som

салым мүмкүн болгон долбоорлор

2

долбоорлор каржылоону кабыл алды.

2.3 Million som

долбоорлорду ишке жайгаштырылган.

110

мүмкүн болгон салым салым.

Кайтарым чалууну заказ кылуу